របាយការណ៍សមិទ្ធផលសុខាភិបាល ២០១៣​​​​ ទិសដៅការងារ ២០១៤

របាយការណ៍សមិទ្ធផលសុខាភិបាល ២០១៣ និងទិសដៅការងារ ២០១៤ សូមទាញយក…

ព័ត៌មានសុខាភិបាលសង្ខេប សូមទាញយក…

សួស្តីឆ្នាំថ្មី

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានឈានទៅដល់ដំណាក់កាលបំបាត់ជម្ងឺកញ្រ្ជឹលហើយ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានឈានមកដល់ដំណាក់កាល​គ្មានជម្ងឺកញ្រ្ជឹលទៀតទេ ដោយ​យោងតាមការ​តាម​ដានស្រាវជ្រាវ ជម្ងឺរបស់កម្មវិធីជាតិផ្តល់ថ្នាំបង្ការ​​ ដែលមិនបានរក​ឃើញមាន​ជម្ងឺ​កញ្រ្ជឹល  ​អស់រយៈពេលមួយឆ្នាំមកហើយ គិតទល់នឹងខែឆ្នូ​ ឆ្នាំ២០១២។ នេះគឺជាការថយ​ចុះ​យ៉ាង​ខ្លាំង រាប់ពីឆ្នាំ២០០៨មានចំនួន៨០០ករណី      ហើយឆ្នាំ២០១១ មាន៧០០ករណី​។

កញ្រ្ជឹលជាជម្ងឺងាយឆ្លងលើកុមារ ហើយបណ្តាលឲ្យមានផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ង​​​​រ ដូចជា រលាកសួត រាគ និងពិការភ្នែក។

លទ្ឋផលដែលទទួលបានទាំងនេះ ក៏អាស្រ័យដោយ​ការខឹតខំយ៉ាងស្វិតស្វាញ​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា​ ​ក្នុងការផ្តល់ វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកញ្រ្ជឹល ដើម្បីបញ្ឈប់ការចម្លងជម្ងឺ និង​ការ​តាម​ដានជំងឺ​យ៉ាង​សកម្មជាប្រចាំ។​

សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារលំអិត (ជាPDF)

សួស្តីឆ្នាំថ្មី

Designed by Cam Info Services