ប្រទេសកម្ពុជាទទួល ”​ពានរង្វាន់ដំណោះស្រាយឆ្នាំ២០១៤” សម្រាប់ការកាត់បន្ថយអត្រាមរណភាពមាតា

ប្រទេសកម្ពុជាទទួល ”​ពានរង្វាន់ដំណោះស្រាយឆ្នាំ២០១៤” សម្រាប់ការកាត់បន្ថយអត្រាមរណភាពមាតា

“Global Leaders Council for Reproductive Health” បានផ្តល់ពានរង្វាន់ “The 2014 Resolve Award Special Mention” ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចំពោះវឌ្ឍនភាពក្នុងការកាត់បន្ថយមរណភាពមាតា។ ឯ.ឧ ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានទទួលពានរង្វាន់នេះ នៅក្នុងពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ខាងលើនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃសន្និបាត សុខភាពពិភពលោកលើកទី ៦៧ ដែលបានប្រព្រឹត្តិនៅថ្ងៃទី ១៩-២៤ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៤ នៅទីក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វីស។

របាយការណ៍សមិទ្ធផលសុខាភិបាល ២០១៣​​​​ ទិសដៅការងារ ២០១៤

របាយការណ៍សមិទ្ធផលសុខាភិបាល ២០១៣ និងទិសដៅការងារ ២០១៤ សូមទាញយក…

ព័ត៌មានសុខាភិបាលសង្ខេប សូមទាញយក…

សួស្តីឆ្នាំថ្មី