ក្របខណ្ឌសូចនាករសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យតាមដាននិងវាយតំលៃ

ក្របខណ្ឌសូចនាករសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យតាមដាននិងវាយតំលៃ សូមចុចទាញត្រង់នេះ

លទ្ធផលជាប់ស្ថាពរសម្រាប់ការប្រឡក្រសួងុសុខាភិបាល

លទ្ធផលនៃការប្រឡងផ្លាស់ប្តូរក្របខណ្ឌរបស់មន្រ្តីសុខាភិបាលឆ្នាំ ២០១៤

លទ្ធផលប្រឡងជាប់ស្ថាពរសម្រាប់ក្របខណ្ឌមន្ត្រីបច្ចេកទេសមធ្យម សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយក
លទ្ធផលប្រឡងជាប់ស្ថាពរសម្រាប់ក្របខណ្ឌមន្ត្រីសុខាភិបាលមធ្យម​ សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយក
លទ្ធផលប្រឡងជាប់ស្ថាពរសម្រាប់ក្របខណ្ឌមន្ត្រីបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់ សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយក
លទ្ធផលប្រឡងជាប់ស្ថាពរសម្រាប់ក្របខណ្ឌមន្ត្រីសុខាភិបាលជាន់ខ្ពស់ សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយក

ប្រទេសកម្ពុជាទទួល ”​ពានរង្វាន់ដំណោះស្រាយឆ្នាំ២០១៤” សម្រាប់ការកាត់បន្ថយអត្រាមរណភាពមាតា

ប្រទេសកម្ពុជាទទួល ”​ពានរង្វាន់ដំណោះស្រាយឆ្នាំ២០១៤” សម្រាប់ការកាត់បន្ថយអត្រាមរណភាពមាតា

“Global Leaders Council for Reproductive Health” បានផ្តល់ពានរង្វាន់ “The 2014 Resolve Award Special Mention” ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចំពោះវឌ្ឍនភាពក្នុងការកាត់បន្ថយមរណភាពមាតា។ ឯ.ឧ ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានទទួលពានរង្វាន់នេះ នៅក្នុងពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ខាងលើនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃសន្និបាត សុខភាពពិភពលោកលើកទី ៦៧ ដែលបានប្រព្រឹត្តិនៅថ្ងៃទី ១៩-២៤ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៤ នៅទីក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វីស។

របាយការណ៍សមិទ្ធផលសុខាភិបាល ២០១៣​​​​ ទិសដៅការងារ ២០១៤

របាយការណ៍សមិទ្ធផលសុខាភិបាល ២០១៣ និងទិសដៅការងារ ២០១៤ សូមទាញយក…

ព័ត៌មានសុខាភិបាលសង្ខេប សូមទាញយក…

Designed by Cam Info Services